Κέντρα Θαλασσίων αθλημάτων της Πάφου που είναι μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων αναφέρονται εδώ: