Κέντρα Θαλασσίων αθλημάτων του Λατσιού που είναι μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων αναφέρονται εδώ: